Ustawienia aparatu na potrzeby astrofotografii

Widok z góry. Pokrętłami możemy ustawić potrzebny program tematyczny lub tryb pracy aparatu. Po wybraniu trybu „M” możemy ustalić czas ekspozycji w zakresie od 1/4000 s do trybu „BULB” (dowolnie długa ekspozycja).

Aparat - widok z góry

Widok z tyłu. Tutaj można ustawić czułość (ISO), balans bieli. Istotne przyciski to także te, które pozwalają na włączenie widoku menu na wyświetlaczu oraz włączenie podglądu obrazu na wyświetlaczu (Live View).

Aparat - widok z tyłu

Opcje w menu aparatu. Poniżej przedstawione są widoki poszczególnych zakładek menu aparatu. W pierwszej zakładce ustawiamy jakość pliku wyjściowego. Prawidłowa wartość to „RAW”. Pozostałe wartości w tej i innych zakładkach powinny być zgodne z rysunkami zamieszczonymi poniżej.

Opcje w menu aparatu

Zakładka „Funkcje indywidualne” zawiera dwa bardzo ważne parametry, które muszą mieć ustaloną wartość. Dotyczą one redukcji szumu przy długich czasach ekspozycji i dużych wartościach ISO. W obu przypadkach wyłączamy redukcję zakłóceń.

Opcje w menu aparatu - Funkcje indywidualne

Ostatecznie, na wyświetlaczu aparatu powinniśmy mieć następujący widok:

Menu aparatu

Podłączenie pilota zdalnego sterowania. Z lewej strony aparatu znajduje się zestaw gniazd. Jedno z nich służy do podłączenia pilota zdalnego sterowania, który będzie ułatwiał wykonywanie serii zdjęć z długimi czasami ekspozycji.

Gniazdo pilota zdalnego sterowania

Obsługa pilota zdalnego sterowania. Po podłączeniu pilota do aparatu uruchamiamy go wciskając przycisk spustu migawki. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy napis „CH 01”.

Pilot

Od tego momentu możemy wyzwalać migawkę aparatu, albo używając przycisku w aparacie albo w pilocie. Aby przejść do trybu „BULB” należy go ustawić w aparacie, a następnie przycisnąć dwa razy strzałkę w prawo na pilocie. Wyświetlacz będzie wtedy wyglądał tak:

pilot - BULB

Aby zaprogramować sekwencję zdjęć. Musisz wykonać kilka czynności. Po uruchomieniu pilota klikasz cztery razy strzałkę w prawo na pilocie. Pojawia się okno „DELAY” gdzie ustawiasz czas, po którym rozpocznie się wykonywanie zaprogramowaniej sekwencji. Aby zmienić tą wartość należy wcisnąć środkowy przycisk nawigacji w pilocie. Możesz wtedy ustawić czas opóźnienia. Ustaw wartość 5’’ (sekund). Wprowadzoną wartość zatwierdzasz wciskając środkowy przycisk nawigacji. Następnie, wciskając raz strzałkę w prawo, przechodzisz do ustawienia czasu ekspozycji. Ustaw wartość od 10 sekund do 2 minut. Kolejne okno „INTVL” pozwala ustawić odstęp czasu pomiędzy wykonaniem kolejnych zdjęć. Ustaw wartość 5 sekund. Ostatnia wartość to „N” czyli liczba zdjęć, które mają być wykonane. Możesz tutaj wstawić wartość od 1 do 99.

pilot - programowanie sekwencji zdjęć

Po zaprogramowaniu sekwencji możesz uruchomić jej wykonanie przyciskiem „play/stop”. W dowolnym momencie możesz zatrzymać wykonywanie zdjęć poprzez ponowne wciśnięcie przycisku „play/stop”.

Ostatnim krokiem przygotowującym aparat do fotografowania nocnego nieba jest dołączenie przejściówki z gwintu typu Canon EOS na gwint T2 służący podłączeniu aparatu do wyciągu okularowego. W tym celu należy zdjąć zaślepkę z korpusu i podłączyć pierścień, który będzie można następnie umocować do wyciągu okularowego.

przejściówka z gwintu typu Canon EOS na gwint T2