Baza danych pomiarowych

Baza umożliwia zgłaszanie i przeglądanie wyników pomiarów jasności nocnego nieba.

Uwaga. Z powodu problemów technicznych baza danych pomiarowych jest chwilowo niedostępna. Na razie wyniki własnych pomiarów można przesyłać pocztą elektroniczną na adres podany w zakładce "Kontakt".