Wykonanie pomiaru jasności nocnego nieba metodami prezentowanymi w projekcie Wygasz wymaga posiadania podstawowej wiedzy z zakresu astronomii, szczególnie dotyczącej prowadzenia obserwacji astronomicznych. W „Vademecum obserwatora” zebrane są informacje, które dostarczają tej podstawowej wiedzy. Dzięki nim każdy będzie mógł dobrze opanować każdą z metod, samodzielnie przeprowadzić pomiar i otrzymać wiarygodne wyniki.

Zdobyta przy okazji pomiarów wiedza i umiejętności takie jak: orientacja na nocnym niebie, posługiwanie się teleskopem, wykonywanie zdjęć astronomicznych może stać się początkiem przygody z astronomią. Nie możemy bowiem zagwarantować, że po spotkaniu z projektem Wygasz nie staniesz się miłośnikiem astronomii…

Vademecum obserwatora: